1
Chat Facebook với DP Houseki
Về chúng tôi

TẦM NHÌN

  • Luôn không ngừng nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ hiện đại nhất để tạo ra những sản phẩm có tác dụng vượt trội mang lại giá trị sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng.
  • Luôn lấy chất lượng làm định hướng hàng đầu.

SỨ MỆNH

  • Khẳng định sứ mệnh nâng cao chăm sóc chất lượng sức khỏe con người bằng việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  • Hợp tác và Ứng xử :  cho người khác, cho công ty, cho cộng đồng và cho chính mình, luôn tìm giải pháp tốt hơn.
  • Xuất sắc và Cam kết : Tôi là chuyên gia theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực của tôi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - DINH DƯỠNG TỪ TRÁI TIM

  • Con Người là trọng tâm
  • Chất lượng sản phẩm là nền tảng phát triển
Chúng tôi tự tin về chất lượng sản phẩm